12 Temmuz 2019 tarihli Sıfır Atık Yönetmeliği ile Hammadde ve Doğal Kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu yönetmelik ile aşağıda belirtilen yerler ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuracaklar tarafından bu yönetmelikte tanımlanan kriterler doğrultusunda sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir.

Belediyeler, Belediye Birlikleri, İl Özel İdareler, Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Havalimanları, Limanlar, İş Merkezi Ve Ticari Plazalar, Alışveriş Merkezleri, Çed Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri, Eğitim Kurumları Ve Yurtlar,100 Oda Ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler, Sağlık Kuruluşları, Akaryakıt İsyasyonları Ve Dinlenme Tesisleri, 300 Ve Üzeri Konuta Sahip Siteler, Zincir Marketler, Tren Ve Otobüs Terminalleri

Ancak ülkemizde yeni yeni hayat bulan bu uygulamayla ilgili bir çok kişi yapılması gereken yükümlülüklerini bilememektedir. Bizler 20 yılı aşkın belediye, temizlik, çevre tecrübelerimiz ve uzman kadromuz ile sıfır atık danışmanlığınızı üstlenmek isteriz.

Her işletme için farklı tarih verilse de en geç 31 aralık 2022 tarihinde ülke olarak bütün işletmelerin sıfır atık projesine geçmesi zorunlu kılınmıştır.