1.  Kimler Sıfır Atık Yönetmeliğine geçmekle yükümlüdür?

Mahalli idareler

EK-1 listede tanımlı diğer Bina ve Yerleşkeler

Gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler

2. Hangi atıklar bu projeye dâhildir?

Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 atık listesinde yer alan atıklar bu sistem kapsamındadır.

3. Geçici depolama alanı nedir?

Geçici depolama alanı; atıkların, atık üreticisi tarafından işleme tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde bekletilmesi için üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde dizayn edilmiş, zemini geçirimsiz malzemeden olan, sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme bulunan, yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınmış, dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilmiş alandır.

Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme yapılır. Atıklar atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanır.

4. İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı nedir?

Bakanlıkça formatı belirlenen ve Mahalli Çevre Kurulu tarafından hazırlanan, il sınırlarında mahalli idarelerce uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin esaslarını içeren plandır.

5. Sıfır Atık Belgesi nedir? Kimlere verilir?

Sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli idareler ile EK-1 listede tanımlı diğer yerlere ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuranlara verilecek, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen belgedir.

6. Sıfır Atık Bilgi Sistemi nedir?

Sıfır atık yönetim sistemini uygulayacak yerleri kayıt altına almak, belgelemek, izlemek ve sistem kapsamında yönetilen atıkların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi sistemdir. Entegre Çevre Bilgi Siteminden E-Devlet şifresi ile giriş yapılarak kullanılabilir.

7. Stratejik Plan nedir?

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

8. Atıkların ayrı biriktirilmesine ilişkin örnekler nelerdir?

Ekipman görseli/atık türü Atılabilecek atık örnekleri/açıklamalar

Not: Malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması durumunda kullanılacak biriktirme ekipmanlarında kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri renk kullanılır.

Kağıt ve karton kutular

Gazeteler, dergiler, kitaplar

Yazı ve çizim kağıtları

Plastik şişeler,

Plastik kutular,

Metal (alüminyum) içecek kutuları,

Metal (çelik) gıda kutuları,

Cam içecek ve gıda şişeleri,

Cam kavanozlar

vb.

biriktirilir.

Karışık belediye atıkları

Süprüntü temizleme kalıntıları

Islak havlu ve mendiller,

Seramik ve porselen gibi mutfak ve aksesuar eşya atıkları,

vb.

biriktirilir.

Not: Bu atıklar çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı yerler gibi yoğun oluşum gösterdiği noktalarda ayrı toplanır.

Meyve ve sebze atık ve artıkları,

Her türlü çay ve kahve posaları,

Her türlü yiyecek atığı,

Park ve bahçe bakımından kaynaklı yeşil çimen, yaprak, çiçek vb. atıklar,

vb.

biriktirilir.