Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci hem ham madde hem enerji hem de zaman olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde ki nüfusa bağlı olarak tüketimde hızlı bir şekilde artmakta ve bu durum doğal kaynaklar için ciddi bir kriz yaratmaktadır. Dünyanın dengesi bozulmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

❖  Verimliliğin artması,
❖  Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖  İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖  Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖  Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
❖  Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.